Skaitmeninės kompetencijos ir priemonės, skirtos turizmo ir prieinamumo srities profesiniam švietimui ir mokymui

DIVETOUR – „Erasmus+“ programos finansuojamas projektas, kuriuo siekiama parengti įtraukius, naujoviškus skaitmeninius mokomuosius įrankius profesinėms mokykloms visiems prieinamo turizmo tema.
Bene labiausiai pandeminė sitacija palietė turizmo sektorių, todėl būtent šioje srityje ypatingai svarbi visiems prieinamo turizmo plėtotė.

Projekte dalyvaus turizmo sektoriaus studentai ir specialistai, kuriems bus suteikti įrankiai, įgalinantys įveikti dabartinius iššūkius , su kuriais susiduriama prieinamo turizmo srityje.
Projektą įgyvendina kelios Europos organizacijos iš Lietuvos, Italijos, Slovėnijos, Belgijos, Ispanijos – tai užtikrins kokybiškus rezultatus tarptautiniu mastu. Kiekvienas partneris turi specifinių žinių ir patirties tokiose srityse kaip: turizmas, prieinamas turizmas, komunikacija, inovacijos ir mokymas.

DIVETOUR pasiūlys interaktyvius naujoviškus skaitmeninius įrankius: nuotolinio mokymosi platformą, MOOC (atvirus internetinius mokymus), simuliacinių žaidimų pagrindu sukurtą mokomąją priemonęir dirbtinio intelekto įrankį(angl. chatbot).
Projekto dalyviai patobulins profesines kompetencijas bendradarbiaudami ir naudodamiesi šiomis interaktyviomis priemonėmis.

Divetour - background image
Scroll to Top
Skip to content

On this website we use first or third-party tools that store small files cookie on your device.
Only technical cookies are active, which are used to allow the site to function correctly.