Projekto

Icon with a light bulb and gears. It represents the ideas and steps needed to accomplish a project.

Įvadas

„Erasmus+“ programos profesinio mokymo sektoriaus finansuojamo projekto tikslas – sukurti ir suteikti galimybes išbandyti naujoviškas mokymo ir darbo rinkai skirtas metodikas bei priemones, atsižvelgiant į aktyvaus ir įtraukaus bendradarbiavimo perspektyvą visiems, skirtingais aspektais susijusiems su turizmo sektoriumi.

DIVETOUR vienija skirtingų sričių profesionalus, dirbančius turizmo sektoriuje. Projekte numatytos konkrečios mokymosi,inovatyvių technologijų diegimo įmonėse ir dialogo tarp įvairių sektoriaus subjektų (mokinių, mokytojų bei ūkio subjektų) skatinimo priemonės.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2023 m. lapkričio mėn.

Tikslai

 • ⦁ Mažinti profesinio mokymo medžiagos trūkumą visiems prieinamo turizmo srityje.
 • Suteikti profesinio mokymo mokytojams ir besimokantiesiems naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų apie galimas turizmo sektoriaus atsigavimo po pandemijos strategijas, daugiausia dėmesio skiriant prieinamo turizmo iššūkiams ir galimybėms.
 • Sukurti inovatyvius mokymo metodus ir priemones profesiniam mokymui, integruojant bendradarbiavimą ir žaidimais grįstą mokymąsi.
 • Parengti įtraukias ir prieinamasmokymo priemones, atliepiant mokinių su specialiais poreikiais galimybes ir teises.

Projekto metodologija

Rengiant projekto DIVETOUR išteklius, partneriai vadovavosi „Bloom taksonomijos“ modeliu. Atliepiant šį modelį buvo parengtas mokymo priemonių rinkinys šešių įgūdžių lavinimui.

Nors ši klasifikacija buvo sukurta tradiciniam mokymui klasėje, ji labai aktuali ir nuotoliniam mokymuisi. „Bloom taksonomijos“ modelio pažinimo (kognityviniai) principai gali būti pritaikyti bet kokiai mokymosi formai.

Mūsų nuomone, šio modelio pritaikymas DIVETOUR ištekliuose įgalina pasiekti geresnių rezultatų, nes besimokantiesiems sudaromos sąlygos palaipsniui siekti mokymosi tikslų prieinamumo ir įtraukties temomis.

Žemiau pateiktame infografike pateikiama apibendrinta informacija kaip projekto rezultatai (MOOC, WebApp, Chatbot) atliepia kiekvieną „Bloom taksonomijos“ modelio lygį.

„Bloom taksonomijos“

Rezultatai

 1. Sukurta internetinė platforma – atvira mokymosi bendruomenė: profesinio mokymo sektoriaus, įmonių ir ekspertų diskusijų erdvė, kurioje dalijantis patirtimi, dalyvaujant forumuose ir specialiuose internetiniuose seminaruose, bus telkiama žmonių ir organizacijų bendruomenė, galinti plėtoti turizmo sektoriaus prieinamumo koncepciją ir atliepti Covid-19 sukeltus iššūkius.
 2. Organizuotas MOOC (atviri internetiniai mokymai): mėnesį truksiantis renginys, kurio metu norintieji galės dalyvauti mokymuose visiems prieinamo turizmo tema. Mokymai bus padalinti į du modulius:
  • Pandemijos poveikis turizmo sektoriui, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio amžiaus žmonių ir žmonių su negalia įtrauktį į sektoriaus veiklos aktyvinimą.
  • Prieinamo turizmo plėtra – vienas iš pagrindinių turizmo sektoriaus atsigavimo svertų.
 3. Sukurta žaidimo pagrindu veikianti mokomoji priemonė didins jaunimo informuotumą apie prieinamo turizmo etinę ir ekonominę svarbą, supažindins su visiems prieinamo turizmo galimybėmis ir iššūkiais, taip pat konkrečiomis klientų aptarnavimo strategijomis. Bus didinamas turizmo profesinio mokymo mokytojų gebėjimas naudotis novatoriškomis ir kokybiškomis skaitmeninėmis priemonėmis.
 4. Sukurtas dirbtinio intelekto įrankis (angl. chatboot) turizmo sektoriaus operatoriams suteiks galimybę bendrauti su vartotojais per skaitmeninius įrenginius, gerinti informacijos ir komunikacijos kokybę, atliepiant įtrauktį ir prieinamumą.

Partneriai

Panevezio Mokymo Centras logotipas

Projekto koordinatorius Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (toliau Panevėžio DRMC) – didžiausia suaugusiųjų profesinio mokymo įstaiga Panevėžio regione, veiklą vykdanti nuo 1952 m. Mokymo centras teikia profesinio mokymo, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo bei vairuotojų mokymo paslaugas.

SKAITYTI DAUGIAU APIE PANEVĖŽYS PMC

Bluebook logotipas

BLUEBOOK specializacija – socialinė komunikacija ir mokymo tyrimai. Bluebook profilis verslo pasaulio kontekste yra „neįprastas“, nes ji visada sprendė socialinius klausimus ir bendradarbiavo su švietimo bei trečiuoju sektoriumi.

SKAITYTI DAUGIAU APIE BLUEBOOK

ENAT logotipas

ENAT yra pelno nesiekianti asociacija, vienijanti organizacijas, siekiančias pirmauti prieinamo turizmo tyrimų, skatinimo ir gerosios praktikos pritaikymo srityje Europoje.

SKAITYTI DAUGIAU APIE ENAT

Eshob logotipas

„Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona“ yra privatus, pelno nesiekiantis fondas, įsteigtas 1985 m., siekiant patenkinti kvalifikuotų specialistų poreikį maitinimo ir svetingumo srityse.

SKAITYTI DAUGIAU APIE ESHOB

HOTREC logotipas

HOTREC yra ne pelno siekianti organizacija, įregistruota Belgijoje (būstinė Briuselyje). HOTREC yra verslo asociacija, atstovaujanti Europos viešbučių, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų interesams.

SKAITYTI DAUGIAU APIE HOTREC

Incipit Consulting logotipas

„Incipit Consulting Soc. Coop.“ – šešių specialistų komanda, kuri nuo devintojo dešimtmečio vidurio dirba turizmo tyrimų, konsultacijų ir mokymų srityje.

SKAITYTI DAUGIAU APIE INCIPIT

Premiki logotipas

PREMIKI – konsultavimo, prieinamo turizmo skatinimo ir plėtros institutas Liublianoje. Premiki įkurtas 2009 m., siekiant padėti žmonėms su specialiais poreikiais (ypač – turintiems psichinės sveikatos problemų) profesinės reabilitacijos srityje .

SKAITYTI DAUGIAU APIE PREMIKI

Wattajob logotipas

WATTAJOB yra privati organizacija, kuri siekia remti inovacijas bei skaitmenizaciją mokyklose, įmonėse ir viešojo administravimo institucijose.

SKAITYTI DAUGIAU APIE WATTAJOB

Skip to content

Šioje Svetainėje naudojame pirmosios arba trečiosios šalies įrankius, kurie jūsų įrenginyje išsaugo mažus failus, vadinamus slapukais.
Aktyvūs yra tik techniniai slapukai, kurie naudojami tam, kad svetainė veiktų tinkamai.