Projekto

Icon with a light bulb and gears. It represents the ideas and steps needed to accomplish a project.

Įvadas

„Erasmus+“ programos profesinio mokymo sektoriaus finansuojamo projekto tikslas – sukurti ir suteikti galimybes išbandyti naujoviškas mokymo ir darbo rinkai skirtas metodikas bei priemones, atsižvelgiant į aktyvaus ir įtraukaus bendradarbiavimo perspektyvą visiems, skirtingais aspektais susijusiems su turizmo sektoriumi.

DIVETOUR vienija skirtingų sričių profesionalus, dirbančius turizmo sektoriuje. Projekte numatytos konkrečios mokymosi, inovatyvių technologijų diegimo įmonėse ir dialogo tarp įvairių sektoriaus subjektų (mokinių, mokytojų bei ūkio subjektų) skatinimo priemonės.

Tikslai

 • ⦁ Mažinti profesinio mokymo medžiagos trūkumą visiems prieinamo turizmo srityje.
 • Suteikti profesinio mokymo mokytojams ir besimokantiesiems naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų apie galimas turizmo sektoriaus atsigavimo po pandemijos strategijas, daugiausia dėmesio skiriant prieinamo turizmo iššūkiams ir galimybėms.
 • Sukurti inovatyvius mokymo metodus ir priemones profesiniam mokymui, integruojant bendradarbiavimą ir žaidimais grįstą mokymąsi.
 • Parengti įtraukias ir prieinamasmokymo priemones, atliepiant mokinių su specialiais poreikiais galimybes ir teises.

Rezultatai

 1. Sukurta internetinė platforma – atvira mokymosi bendruomenė: profesinio mokymo sektoriaus, įmonių ir ekspertų diskusijų erdvė, kurioje dalijantis patirtimi, dalyvaujant forumuose ir specialiuose internetiniuose seminaruose, bus telkiama žmonių ir organizacijų bendruomenė, galinti plėtoti turizmo sektoriaus prieinamumo koncepciją ir atliepti Covid-19 sukeltus iššūkius.
 2. Organizuotas MOOC (atviri internetiniai mokymai): mėnesį truksiantis renginys, kurio metu norintieji galės dalyvauti mokymuose visiems prieinamo turizmo tema. Mokymai bus padalinti į du modulius:
  • Pandemijos poveikis turizmo sektoriui, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio amžiaus žmonių ir žmonių su negalia įtrauktį į sektoriaus veiklos aktyvinimą.
  • Prieinamo turizmo plėtra – vienas iš pagrindinių turizmo sektoriaus atsigavimo svertų.
 3. Sukurta žaidimo pagrindu veikianti mokomoji priemonė didins jaunimo informuotumą apie prieinamo turizmo etinę ir ekonominę svarbą, supažindins su visiems prieinamo turizmo galimybėmis ir iššūkiais, taip pat konkrečiomis klientų aptarnavimo strategijomis. Bus didinamas turizmo profesinio mokymo mokytojų gebėjimas naudotis novatoriškomis ir kokybiškomis skaitmeninėmis priemonėmis.
 4. Sukurtas dirbtinio intelekto įrankis (angl. chatboot) turizmo sektoriaus operatoriams suteiks galimybę bendrauti su vartotojais per skaitmeninius įrenginius, gerinti informacijos ir komunikacijos kokybę, atliepiant įtrauktį ir prieinamumą.

Partneriai

Panevezys Labour Market Training Centre logotipas

Projekto koordinatorius – Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – senas ir gilias mokymo tradicijas turinti bei puoselėjanti profesinio mokymo įstaiga. Mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

SKAITYTI DAUGIAU APIE PANEVĖŽYS LMTC

Bluebook logotipas

BLUEBOOK specializacija – socialinė komunikacija ir mokymo tyrimai. Bluebook profilis verslo pasaulio kontekste yra „neįprastas“, nes ji visada sprendė socialinius klausimus ir bendradarbiavo su švietimo bei trečiuoju sektoriumi.

SKAITYTI DAUGIAU APIE BLUEBOOK

ENAT logotipas

ENAT yra pelno nesiekianti asociacija, vienijanti organizacijas, siekiančias pirmauti prieinamo turizmo tyrimų, skatinimo ir gerosios praktikos pritaikymo srityje Europoje.

SKAITYTI DAUGIAU APIE ENAT

Eshob logotipas

„Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona“ yra privatus, pelno nesiekiantis fondas, įsteigtas 1985 m., siekiant patenkinti kvalifikuotų specialistų poreikį maitinimo ir svetingumo srityse.

SKAITYTI DAUGIAU APIE ESHOB

HOTREC logotipas

HOTREC yra ne pelno siekianti organizacija, įregistruota Belgijoje (būstinė Briuselyje). HOTREC yra verslo asociacija, atstovaujanti Europos viešbučių, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų interesams.

SKAITYTI DAUGIAU APIE HOTREC

Incipit Consulting logotipas

„Incipit Consulting Soc. Coop.“ – šešių specialistų komanda, kuri nuo devintojo dešimtmečio vidurio dirba turizmo tyrimų, konsultacijų ir mokymų srityje.

SKAITYTI DAUGIAU APIE INCIPIT

Premiki logotipas

PREMIKI – konsultavimo, prieinamo turizmo skatinimo ir plėtros institutas Liublianoje. Premiki įkurtas 2009 m., siekiant padėti žmonėms su specialiais poreikiais (ypač – turintiems psichinės sveikatos problemų) profesinės reabilitacijos srityje .

SKAITYTI DAUGIAU APIE PREMIKI

Wattajob logotipas

WATTAJOB yra privati organizacija, kuri siekia remti inovacijas bei skaitmenizaciją mokyklose, įmonėse ir viešojo administravimo institucijose.

SKAITYTI DAUGIAU APIE WATTAJOB

Scroll to Top
Skip to content

On this website we use first or third-party tools that store small files cookie on your device.

Only technical cookies are active, which are used to allow the site to function correctly.