Partneriai

Panevezio Mokymo Centras logotipas

Mokymo centras teikia profesinio mokymo, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo bei vairuotojų mokymo paslaugas.

Organizacija siekia:

– ruošti aukštos kvalifikacijos, mobilų ir lankstų specialistą, galintį sėkmingai konkuruoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje;
– atliepti rinkos poreikius;
– skatinti naują požiūrį, plėtojant švietimui ir ekonomikai svarbias temas;
– reaguoti į besimokančiųjų poreikius;
– prisidėti prie regiono plėtros;
– mokymo procese naudoti šiuolaikines technologijas;
– įdarbinti aukštos kvalifikacijos ir patirties turinčius darbuotojus.

Ši metodologija įgalina PMC įgyvendinti lanksčias profesinio mokymo programas, atliepiančias tiek besimokančiųjų, tiek rinkos poreikius; prisidėti prie ES ir Lietuvos politikos; skatinti pažangų, tvarų ir įtraukų augimą.

2013 m. Įstaiga gavo apdovanojimą už nacionaliniu lygmeniu didžiausią išliekamąją vertę kuriantį ir kokybišką projektų administravimą. 2019 m. institucijos mobilumo projektas buvo nominuotas Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkursui“. 2020 m. mokymo centras gavo apdovanojimą už kokybiškiausiai įgyvendintą programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriaus projektą „The Ability advisor“: improving the tourism for all market by VET“. 2021 m. projektas TAD gavo Europos Komisijos inovatyvaus mokymo apdovanojimą.

Apsilankykite Panevėžys PMC tinklapyje
Apsilankykite Vaida Sinkevičienė LinkedIn profilyje (Project Manager at Panevėžys PMC)


Bluebook logotipas

Bluebook yra smulkaus ir vidutinio verslo grupei priskiriama viešųjų ryšių agentūra, besispecializuojanti socialinės komunikacijos ir mokymo srityse. Bluebook profilis verslo pasaulio kontekste yra „neįprastas“, nes ji visada sprendė socialinius klausimus, bendradarbiavo su švietimo sektoriumi ir trečiuoju sektoriumi.

Jos veikla socialinės komunikacijos srityje daugiausia atliepia šias temas:

1. Mokymasis visą gyvenimą kaip įgalinimo ir asmeninio tobulėjimo priemonė.
2. Įmonių socialinė atsakomybė.
3. Prieinamas bendravimas ir informacija: JT Neįgaliųjų teisių konvencija (UNCRPD): „informacija pateikiama tokiais formatais, kad kiekvienas naudotojas ir besimokantysis galėtų susipažinti su turiniu „kaip lygus su kitais“.
4. Grafinis dizainas ir redagavimas pagal prieinamos komunikacijos principus
5. Visiems prieinami mokomieji ištekliai
6. Skaitmeninės medijos pavojai ir galimybės mokymuisi, socialiniam bendravimui ir tarpasmeniniams santykiams.

Apsilankykite Bluebook tinklapyje
Apsilankykite Bluebook LinkedIn profilyje


ENAT logotipas

ENAT – 2008 m. Belgijoje įsteigta visoje Europoje veikianti ne pelno siekianti asociacija – visiems prieinamo turizmo tinklas.

ENAT siekia dalytis žiniomis bei patirtimi prieinamumo klausimais Europoje ir skatinti visiems prieinamą turizmą pasaulyje. Ji rengia profesinio mokymo planus, programas, akredituotus kursus turizmo, svetingumo sektoriaus studentams ir specialistams.

Apsilankykite ENAT tinklapyje
Apsilankykite ENAT LinkedIn profilyje


Eshob logotipas

„Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona“ yra privatus, pelno nesiekiantis fondas, įsteigtas 1985 m. „Gremi de Restauració“ ir „Gremi d’Hotels de Barcelona“ iniciatyva, siekiant įgyvendinti naują mokymo sistemą „pagrįstą įgūdžių ugdymu ir įpročių, požiūrių bei vertybių įgijimu“ ir parengti kvalifikuotus įvairių maitinimo ir svetingumo sričių specialistus, taip pat perkvalifikuoti jau dirbančius šiame sektoriuje.

Ji tapo viena reprezentatyviausių Ispanijos kulinarijos meno, restoranų aptarnavimo, someljė, restoranų vadybos ir viešbučių vadybos mokyklų.

Nuo pat pradžių mokykla rengiant būsimus svetingumo, maitinimo aptarnavimo sektoriaus specialistus siekia suteikti ne tik teorines žinias, išmokyti darbo metodų, bet ir formuoti įpročius bei požiūrį. Mokykloje dirba didelę patirtį turintys mokytojai ir specialistai, patalpos pritaikytos profesiniam ugdymui.

Siekiant patenkinti profesionalaus švietimo poreikį, atliepiant realius sektoriaus reikalavimus, mokykloje veikia du restoranai (L’Escola ir L’Ham), kuriuose dirba mokytojai, mokiniai bei priima lankytojus.

Šie restoranai – tai mokinių žinių ir aukščiausio lygio mokymo demonstravimas.

Kasmet mokykloje mokosi daugiau kaip 600 mokinių kulinarijos ir konditerijos, restoranų ir

viešbučių aptarnavimo, viešbučių vadybos, viešbučių valymo, kokteilių ir someljė kursuose.

Apsilankykite eshob tinklapyje
Apsilankykite eshob LinkedIn profilyje


HOTREC logotipas

HOTREC – ne pelno siekianti organizacija, įregistruota Belgijoje. Organizacijos būstinė yra Briuselyje. HOTREC yra verslo asociacija, atstovaujanti Europos viešbučių, restoranų, kavinių ir pan. įstaigų interesams.

HOTREC nariai yra nacionalinės viešbučių ir restoranų asociacijos ne tik iš ES, bet ir iš kitų Europos šalių. Šiuo metu ji vienija 45 nacionalines viešbučių ir restoranų asociacijas iš 33 šalių.

HOTREC misija – atliepti svetingumo pramonės interesus, ypač Europos politikos formavimo procese, taip pat skatinti narių keitimąsi gerąja patirtimi ir bendradarbiavimą įvairiais klausimais.

Tuo tikslu organizuojami vidiniai susitikimai, formuojant politiką, rengiant naujienlaiškius ir informuojant narius apie įvairius pokyčius, išklausant narių nuomones ir pozicijas bei pristatant jas Europos institucijoms, kitoms suinteresuotoms šalims ir plačiajai visuomenei.

HOTREC taip pat yra oficialus Europos Komisijos svetingumo sektoriaus socialinio dialogo, socialinis partneris.

Atstovaudamas savo pramonės šaką HOTREC stebi Europos institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų veiklą įvairiose politikos srityse, pavyzdžiui, socialinių ir vartotojų reikalų, skaitmeninės politikos, higienos, maisto, mokesčių ir su prieinamumu susijusiais klausimais.

Apsilankykite HOTREC tinklapyje
Apsilankykite HOTREC LinkedIn profilyje


Incipit Consulting logotipas

„Incipit Consulting Soc. Coop.“ – šešių specialistų komanda, kuri nuo devintojo dešimtmečio vidurio dirba turizmo tyrimų, konsultacijų ir mokymų srityje.

„Incipit Consulting“ atlieka tyrimus, teikia mokymo paslaugas, konsultacijas ir techninę pagalbą, šiose turizmo sektoriaus srityse:

– Teritorinė analizė, rinkos tyrimai ir turizmo stebėsena.
– Tikslinė rinkodara ir valdymas.
– Tvarus turizmo planavimas ir plėtra.
– Kultūros paveldo turizmo valdymas.
– Prieinamas turizmas.
– Turizmo įmonių rinkodara ir valdymas.
– Informacinių technologijų taikymas turizmo įmonėms ir vietovėms.
– Pajamų valdymas.
– Santykių su klientais valdymas.
– Kelionių ir turizmo populiarinimas.
– Turizmo veiklą reglamentuojantys teisės aktai, sutartys ir vartotojų apsauga.

„Incipit“ mokymai daugiausia skirti privačių ir valstybinių organizacijų vadovams bei darbuotojams. Organizacija siūlo profesinius ir vadybinius kursus, taip pat antrosios pakopos ir aukštojo mokslo kursus bendradarbiaujant su universitetais.

Apsilankykite Incipit tinklapyje
Apsilankykite Incipit LinkedIn profilyje


Premiki logotipas

PREMIKI – tai konsultavimo, prieinamo turizmo skatinimo ir plėtros institutas Liublianoje. Premiki įkurtas 2009 m., siekiant padėti žmonėms su specialiais poreikiais (ypač – turintiems psichinės sveikatos problemų) profesinės reabilitacijos srityje darbinės reabilitacijos proceso srityje padėti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, ypač – turintiems psichinės sveikatos problemų. Profesinis užimtumas reiškia integraciją į darbo aplinką, įgūdžių išsaugojimą ir tobulinimą, socialinę įtrauktį ir ekonominį savarankiškumą.

2010 m. „Premiki“ įgijo turizmo agentūros, besispecializuojančios prieinamo turizmo srityje, statusą.
Organizacija teikia prieinamo turizmo ir kelionės organizavimo paslaugas žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, Už šį novatorišką požiūrį į turizmą 2011 m. Pasaulio turizmo organizacija prie Jungtinių Tautų įvertino Premiki prestižiniu Odisėjo apdovanojimu. Organizacija dirba ne tik turizmo prieinamumo srityje, jos veikla panaši į kitų kelionių agentūrų veiklą organizuojant turizmo prieinamumą visiems.

Premiki įgyvendina projektus su partneriais iš įvairių Europos šalių. Šiuose projektuose atliepiamos bendros idėjos: gerinti žmonių su specialiaisiais poreikiais galimybes turiningai praleisti laisvalaikį, kurti darbo vietas žmonėms, turintiems mažesnes galimybes įsidarbinti, didinti visuomenės informuotumą apie prieinamą turizmą ir prieinamumą apskritai. Be to, bendradarbiavimas projektinėje veikloje, keitimasis informacija, patirtimi ir gerąja praktika, siekiant pagerinti turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių kokybę, yra dar vienas tikslas, kurį galima pasiekti įgyvendinant turizmo paslaugų teikėjų, darbuotojų švietimą bei profesinį mokymą.

Remdamasi ne pelno siekiančios organizacijos principais, „Premiki“ veikla turi teigiamą poveikį darbuotojams, klientams ir bendruomenei. Nusprendę keliauti su „Premiki“, perkate socialiai atsakingai. Visas pelnas grįžta prieinamo turizmo skatinimui ir plėtrai.

Apsilankykite Premiki tinklapyje


Wattajob logotipas

WATTAJOB yra privati organizacija, kuri siekia remti inovacijas bei skaitmenizaciją mokyklose, įmonėse ir viešojo administravimo institucijose.
Abu tikslai šiuo metu susiduria su skaitmeninimo iššūkiu, kuris lemia naują mokymosi ir darbo mąstyseną.

Padidėjusi įmonės komanda – vykdo konsultacinę veiklą, rengia ir įgyvendina mokymus, atliepiant skaitmeninio amžiaus minkštuosius įgūdžius:

– bendradarbiavimas;
– bendravimas;
– pokyčių valdymas;
– problemų sprendimas;
– komandos subūrimas.

Organizacija bendradarbiauja su didelėmis įmonėmis, siekiant padėti joms įgyvendinti pokyčių valdymo projektus, rengia seminarus ir mokymus, kuriuose naudojamos įvairios priemonės, tarp jų „Lego Serious Play“ ir mišraus mokymosi priemones.

Mišriam mokymuisi „Wattajob“ sukūrė internetinę programėlę „The Smart Side – Education Edition“, kurioje pateikiamas skaitmeninis turinys, atvejo analizės, pratimai ir specialiai sukurti žaidimai, padedantys įgyti minkštųjų įgūdžių skaitmeninėje darbo vietoje.

Apsilankykite Wattajob tinklapyje
Apsilankykite Wattajob LinkedIn profilyje

Skip to content

Šioje Svetainėje naudojame pirmosios arba trečiosios šalies įrankius, kurie jūsų įrenginyje išsaugo mažus failus, vadinamus slapukais.
Aktyvūs yra tik techniniai slapukai, kurie naudojami tam, kad svetainė veiktų tinkamai.