Partnerji

Logotip Panevezio Mokymo Centras, koordinator projekta.

Center za usposabljanje za trg dela Panevezys, koordinator projekta, zagotavlja poklicno usposabljanje na formalni in neformalni ravni.

Njegova vizija je osredotočena na naslednje cilje:

-ponuditi sodobno poklicno izobraževanje in usposabljanje posameznikom in zaposlenim v podjetjih ter druge visokokakovostne storitve;
-predvideti zahteve trga;
– spodbujati nov pristop in uvajati ključne teme v izobraževanje in gospodarstvo;
– zaznati in odzivati se na potrebe slušateljev;
– usmeriti pozornost tudi na razvoj lokalnega območja;
– uporabiti sodobne tehnologije pri izobraževanju in usposabljanju;
– zaposliti visoko izobraženo in izkušeno osebje.

S to metodologijo lahko PTC izvaja in ponuja prožne programe poklicnega usposabljanja, prilagojene zahtevam in potrebam učencev in trga, prispeva k politikam EU in Litve ter spodbuja pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Leta 2013 je PLMTC prejel nagrado za projekt z najvišjo stalno vrednostjo in kakovostjo. Leta 2019 je bil projekt mobilnosti institucij nominiran za nagrado za projekt najvišje kakovosti v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Leta 2020 je PTC koordinirani projekt “The Ability advisor: improving the tourism for all market by VET” prejel nagrado za projekt najvišje kakovosti v sektorju VET v Litvi. Leta 2021 je projekt TAD prejel evropsko nagrado za inovativno poučevanje.

Obiščite spletno stran Panevėžys PMC
Obiščite Vaida Sinkevičienė LinkedIn profil (vodja projektov na Panevėžys PMC)


Logotip Bluebook

Bluebook sodi med MSP s posebnim strokovnim znanjem na področju družbenega komuniciranja in raziskav usposabljanja. Podjetje Bluebook ima v poslovnem svetu svojstven profil, saj se od nekdaj ukvarja s socialnimi vprašanji ter sodeluje z izobraževalnim in terciarnim sektorjem.

Dejavnosti na področju družbenega komuniciranja zajemajo predvsem naslednje teme:

1. Dolgoročno učenje kot orodje za opolnomočenje in osebno izpolnitev.
2. Družbena odgovornost podjetij.
3. Dostopna komunikacija in informacije – Konvencija ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami (UNCRPD) poleg svobode izražanja in mnenja predvideva: “pravočasno in brez dodatnih stroškov zagotavljanje informacij, namenjenih širši javnosti, invalidom v dostopnih oblikah in tehnologijah, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti; “.
4. Grafično oblikovanje in urejanje z uporabo načel dostopne komunikacije.
5. Uporaba OER (Open Educational Resources) kot učnega orodja za vsakogar. Gre za brezplačna in dostopna gradiva v različnih digitalnih formatih in medijih, ki so javno dostopna.
6. Tveganja in priložnosti digitalnih medijev za učenje in komunikacijo preko družabnih omrežij.

Obiščite spletno stran Bluebook
Obiščite Bluebook LinkedIn profil


Logotip ENAT

ENAT je neprofitno združenje podjetij, organizacij in posameznikov, ki si prizadevajo za izvajanje dobrih praks dostopnega turizma v Evropi.

ENAT si prizadeva za razvoj in izmenjavo znanja in izkušenj o vprašanjih dostopnosti na področju evropskega turizma ter za promocijo dostopnega turizma po vsem svetu. Razvija učne načrte in programe poklicnega usposabljanja ter akreditirane tečaje za študente in zaposlene s področja turizma in gostinstva.

Obiščite spletno stran ENAT
Obiščite ENAT LinkedIn profil


Logotip Eshob

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona je zasebna neprofitna fundacija, ustanovljena leta 1985 na pobudo združenj Gremi de Restauració in Gremi d’Hotels de Barcelona zaradi potrebe po zagotavljanju usposobljenih delavcev v različnih vejah gostinstva in hotelirstva ter prekvalifikaciji zaposlenih, ki izvajajo nov sistem izpopolnjevanja, “ki temelji na razvoju spretnosti in pridobivanju navad, odnosov in vrednot.”

Postala je ena od najbolj reprezentativnih španskih šol za kulinariko, strežbo v restavracijah, sommelierstvo, vodenje restavracij in hotelirstvo.

Od ustanovitve dalje je cilj šole izobraževanje in usposabljanje bodočega visoko izpopolnjenega kadra s področja gostinstva ter strežbe hrane in pijače, tako na področju teoretičnega znanja, kot tudi tehnik, navad in odnosov.

Za doseganje teh ciljev ima šola ekipo učiteljev in strokovnjakov z bogatimi izkušnjami in opremo, namenjeno posebnemu strokovnemu izobraževanju.

Šola deluje po strokovnem modelu, ki združje teorijo in prakso. Za ta namen ima šola dve restavraciji (L’Escola in L’Ham), ki ju učitelji in študenti uporabljajo kot javnosti odprte restavracije.

Na ta način želimo gostom pokazati znanje naših študentov na najvišji ravni.

Na šoli se vsako leto izobražuje več kot 600 študentov na tečajih kulinarike in slaščičarstva, strežbe v restavracijah in hotelih, hotelskega menedžmenta, čiščenja hotelov, koktajlov in sommelierstva.

Obiščite spletno stran eshob
Obiščite eshob LinkedIn profil


Logotip HOTREC

HOTREC aisbl, registriran v Belgiji s sedežem v Bruslju, je neprofitna organizacija, evropsko združenje hotelov in restavracij, kavarn ipd, ne le iz EU, temveč tudi iz drugih evropskih držav.

Trenutno je 45 članic. Članice so združenja hotelov in restavracij iz 33 držav.

Poslanstvo združenja HOTREC je spodbujati interese gostinstva, zlasti v procesu oblikovanja evropske politike, pa tudi omogočati izmenjavo najboljših praks med članicami in spodbujati njihovo sodelovanje pri različnih vprašanjih.

To dosega z internimi srečanji, kjer obvešča članice o pomembnih dogajanjih, z dokumenti in glasili, z usklajevanjem stališč in mnenj članic ter njihovim predstavljanjem pred evropskim institucijam, drugimi akterji in širšo javnostjo.

HOTREC je tudi uradni partner socialnega dialoga Evropske komisije za gostinsko-hotelirski sektor in ima kot tak tudi politično funkcijo.

HOTREC spremlja dejavnosti evropskih institucij in drugih akterjev na številnih političnih področjih, kot so socialne zadeve, potrošniške zadeve, digitalna politika, vprašanja, povezana s higieno in hrano, davčne zadeve etc. in seveda tudi dostopni turizem.

Obiščite spletno stran HOTREC
Obiščite profil HOTREC LinkedIn


Logotip Incipit Consulting

Incipit Consulting Soc Coop je socialna kooperativa, ki jo je ustanovila ekipa šestih strokovnjakov in že od sredine osemdesetih let deluje na področju turističnih raziskav, svetovanja in izpopolnjevanja turističnih delavcev.

Incipit Consulting ponuja storitve usposabljanja ter raziskave, svetovanje in tehnično pomoč za:

– tržne raziskave in analize,
– trženje in upravljanje destinacij,
– trajnostno načrtovanje in razvoj turizma,
– upravljanje kulturne dediščine skozi turizem,
– dostopni turizem,
trženje in upravljanje turističnih podjetij.
– Uporaba informacijske tehnologije v turističnih podjetjih in destinacijah.
– Upravljanje prihodkov,
– upravljanje odnosov s strankami,
– distribucija potovanj in turizma ter
– turistična zakonodaja, pogodbe in varstvo potrošnikov.

Incipitovo izobraževanje in izpopolnjevane, namenjeno predvsem vodstvu in osebju v zasebnih in javnih organizacijah, ponuja poklicne in vodstvene tečaje ter podiplomske in visokošolske tečaje v sodelovanju z univerzami.

Obiščite spletno stran Incipit
Obiščite profil Incipit LinkedIn


Logotip Premiki

Premiki – Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana je bil ustanovljen leta 2009, da bi pri izvajanju svoje dejavnosti pomagal osebam s posebnimi potrebami, zlasti osebam s težavami v duševnem zdravju skozi proces delovne rehabilitacije. Zaposlitev pomeni vključenost v proces delovnega okolja, ohranjanje in razvijanje spretnosti, socialno vključenost in ekonomsko neodvisnost.

Leta 2010 so Premiki pridobili status turistične agencije, specializirane za dostopni turizem. Storitve nudimo osebam z različnimi posebnimi potrebami, ki potrebujejo dostopnost. Organiziramo potovanja, ki so prilagojena potrebam posameznega uporabnika.
Za ta inovativni pristop v turizmu je agencija Premiki leta 2011 prejela prestižno nagrado Ulysses, ki jo podeljuje Svetovna turistična organizacija Združenih narodov. Naj poudarimo, da nismo dejavni izključno na področju dostopnega turizma, velik del našega poslovanja je podoben drugim turističnim agencijam, torej ustvarjamo turizem za vse.

Premiki sodelujejo v številnih evropskih projektih s partnerji iz več evropskih držav. Projektom so skupne nekatere ponavljajoče se ideje: izboljšanje možnosti za zadovoljivo preživljanje prostega časa ljudi s posebnimi potrebami, ustvarjanje delovnih mest za ljudi z manjšo zaposljivostjo, ozaveščanje javnosti o dostopnem turizmu in dostopnosti na sploh. Poleg tega je sodelovanje med projektnimi partnerji, izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks za izboljšanje kakovosti človeških virov v turistični industriji še en cilj, ki ga je treba doseči z izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem turističnih ponudnikov in zaposlenih.

Dejavnosti Premikov, ki temeljijo na načelih neprofitne organizacije, imajo pozitivne učinke na zaposlene, uporabnike in skupnost. Če se odločite za potovanje z nami, opravite družbeno odgovoren nakup. Ves dobiček se vrne v promocijo in razvoj dostopnega turizma.

Obiščite spletno stran Premiki


Logotip Wattajob

Wattajob je zasebno podjetje, katerega poslanstvo je podpirati inovacije in nova digitalna okolja v šolah in podjetjih.
Oba cilja se trenutno soočata z izzivom digitalizacije, ki prinaša nove učne in delovne navade.

Razširjena ekipa podjetja lahko oblikuje, pripravlja in izvaja tako svetovalne dejavnosti kot tudi usposabljanja, osredotočena na mehke veščine, ki so potrebne v digitalni dobi:

– sodelovanje,
– komunikacija,
– upravljanje sprememb,
– reševanje problemov in
– uskladitev ekipe.

Na področju svetovanja se podjetje Wattajob posveča večjim podjetjem in jim pomaga pri učinkovitem upravljanju s spremembami, oblikuje delavnice in usposabljanja z različnimi orodji, med drugim z orodji Lego Serious Play in kombiniranim učenjem.

V podporo svojemu kombiniranemu pristopu je podjetje Wattajob ustvarilo spletno aplikacijo “The Smart Side – Education Edition”, ki vsebuje vsebine, primere iz prakse, vaje in prilagojene igre za podporo mehkim veščinam na digitalnem delovnem mestu.

Obiščite spletno stran Wattajob
Obiščite profil Wattajob LinkedIn

Skip to content

Na tem spletnem mestu uporabljamo orodja prve ali tretje osebe, ki v vaši napravi shranjujejo majhne datoteke, imenovane piškoti.
Aktivni so samo tehnični piškotki, ki se uporabljajo za pravilno delovanje spletnega mesta.