Pravilnik o zasebnosti

Lastnik in upravljavec podatkov

Panevėžio mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys
Lithuania
https://www.paneveziomc.lt/

Kontaktni e-poštni naslov lastnika: vaida.sinkeviciene@paneveziomc.lt

Vrste zbranih podatkov

Med vrstami osebnih podatkov, ki jih aplikacija zbira sama ali prek tretjih oseb, so: ime; priimek; e-poštni naslov; poklic; država; sledilci.

Popolne podrobnosti o vsaki vrsti zbranih osebnih podatkov so navedene v posebnih razdelkih tega pravilnika o zasebnosti ali v posebnih pojasnilih, ki so prikazana pred zbiranjem podatkov.
Osebne podatke lahko prosto posreduje uporabnik, v primeru podatkov o uporabi pa se lahko zbirajo samodejno pri uporabi te aplikacije.
Če ni določeno drugače, so vsi podatki, ki jih zahteva ta aplikacija, obvezni in če jih ne zagotovite, ta aplikacija morda ne bo mogla zagotavljati svojih storitev. V primerih, ko ta aplikacija izrecno navaja, da nekateri podatki niso obvezni, lahko uporabniki teh podatkov ne sporočijo brez posledic za razpoložljivost ali delovanje storitve.
Uporabniki, ki niso prepričani, kateri osebni podatki so obvezni, se lahko obrnejo na lastnika.
Vsaka uporaba piškotkov – ali drugih orodij za sledenje – s strani te Aplikacije ali lastnikov storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta Aplikacija, služi zagotavljanju Storitve, ki jo zahteva Uporabnik, poleg vseh drugih namenov, opisanih v tem dokumentu in Pravilniku o piškotkih, če je na voljo.

Uporabniki so odgovorni za vse osebne podatke tretjih oseb, ki jih pridobijo, objavijo ali delijo prek te aplikacije, in potrjujejo, da imajo soglasje tretje osebe za posredovanje podatkov lastniku.

Način in kraj obdelave podatkov

Metode obdelave

Lastnik sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali nepooblaščenega uničenja podatkov.
Obdelava podatkov se izvaja z uporabo računalnikov in/ali orodij, ki omogočajo IT, v skladu z organizacijskimi postopki in načini, ki so strogo povezani z navedenimi nameni. Poleg lastnika so lahko v nekaterih primerih podatki dostopni tudi določenim vrstam odgovornih oseb, ki sodelujejo pri delovanju te aplikacije (uprava, prodaja, trženje, pravni oddelek, sistemska administracija), ali zunanjim strankam (kot so tretji ponudniki tehničnih storitev, poštni prevozniki, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih lastnik po potrebi imenuje kot obdelovalce podatkov. Od lastnika lahko kadar koli zahtevate posodobljen seznam teh strank.

Pravna podlaga obdelave

Lastnik lahko obdeluje osebne podatke v zvezi z uporabniki, če velja eden od naslednjih primerov:

 • Uporabniki so dali soglasje za enega ali več določenih namenov. Opomba: V skladu z nekaterimi zakonodajami lahko lastnik obdeluje osebne podatke, dokler uporabnik ne ugovarja takšni obdelavi (“odjava”), ne da bi se moral pri tem sklicevati na privolitev ali katero koli drugo od naslednjih pravnih podlag. To pa ne velja, kadar za obdelavo Osebnih podatkov velja evropska zakonodaja o varstvu podatkov;
 • zagotavljanje podatkov je potrebno za izvajanje pogodbe z uporabnikom in/ali za kakršne koli predpogodbene obveznosti;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za lastnika;
 • obdelava je povezana z nalogo, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih lastniku;
 • obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov lastnika ali tretje osebe.

V vsakem primeru vam bo lastnik z veseljem pomagal pojasniti posebno pravno podlago, ki velja za obdelavo, in zlasti, ali je posredovanje osebnih podatkov zakonska ali pogodbena zahteva ali zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

Kraj

Podatki se obdelujejo v poslovnih prostorih lastnika in na vseh drugih mestih, kjer se nahajajo stranke, vključene v obdelavo.

Glede na lokacijo uporabnika lahko prenos podatkov vključuje prenos uporabnikovih podatkov v državo, ki ni njegova lastna država. Za več informacij o kraju obdelave tako prenesenih Podatkov lahko Uporabniki preverijo razdelek, ki vsebuje podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.

Če se uporabljajo širši standardi varstva, so uporabniki upravičeni tudi do informacije o pravni podlagi prenosa podatkov v državo zunaj Evropske unije ali v katero koli mednarodno organizacijo, ki jo ureja mednarodno javno pravo ali sta jo ustanovili dve ali več držav, na primer ZN, ter o varnostnih ukrepih, ki jih je lastnik sprejel za zaščito njihovih podatkov.

Če pride do takšnega prenosa, lahko uporabniki več informacij pridobijo tako, da preverijo ustrezne dele tega dokumenta ali se obrnejo na lastnika s podatki, navedenimi v razdelku za stike.

Čas zadrževanja

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo toliko časa, kolikor to zahteva namen, za katerega so bili zbrani.

Zato:

 • Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z izvajanjem pogodbe med lastnikom in uporabnikom, se hranijo, dokler pogodba ni v celoti izpolnjena.
 • Osebni podatki, zbrani za namene zakonitih interesov lastnika, se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev teh namenov. Uporabniki lahko najdejo posebne informacije o zakonitih interesih, ki jih zasleduje lastnik, v ustreznih oddelkih tega dokumenta ali tako, da se obrnejo na lastnika.

Lastnik lahko osebne podatke hrani dlje časa, če je uporabnik dal soglasje za takšno obdelavo, dokler takšnega soglasja ne prekliče. Poleg tega je lahko lastnik dolžan hraniti osebne podatke dlje časa, kadar je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti ali po nalogu organa.

Po izteku obdobja hrambe se osebni podatki izbrišejo. Zato pravice do dostopa, pravice do izbrisa, pravice do popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ni mogoče uveljavljati po izteku obdobja hrambe.

Nameni obdelave

Podatki v zvezi z uporabnikom se zbirajo zato, da lahko lastnik zagotavlja svoje storitve, izpolnjuje svoje zakonske obveznosti, se odziva na zahteve za izvršitev, varuje svoje pravice in interese (ali pravice in interese svojih uporabnikov ali tretjih oseb), odkriva zlonamerne ali goljufive dejavnosti ter naslednje namene: Vzpostavitev stika z uporabnikom.

Za posebne informacije o osebnih podatkih, ki se uporabljajo za posamezne namene, lahko uporabnik obišče poglavje “Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov”.

Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

 • Kontaktiranje uporabnikov (te aplikacije)

Z izpolnjevanjem kontaktnega obrazca uporabnik soglaša, da aplikacija uporabi te podatke za odgovarjanje na zahteve po informacijah, ponudbah ali kakršni koli drugi vrsti zahteve kot je navedeno v glavi obrazca.

Obdelani osebni podatki: elektronski naslov; ime; priimek.

 • Seznam elektronskih naslovov ali za glasilo (za to aplikacijo)

Z registracijo v seznam elektronskih naslovov ali za glasilo, bo uporabnikov elektronski naslov dodan v seznam kontaktov, ki lahko prejemajo informacije komercialne ali promocijske narave v zvezi s to aplikacijo. Uporabnikov elektronski naslov bo lahko dodan na ta seznam tudi po vpisu v aplikacijo ali po opravljenem nakupu.

Obdelani osebni podatki: elektronski naslov; ime; priimek; poklic; država; sledilci.

Pravice uporabnikov

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede svojih podatkov, ki jih obdeluje lastnik.

Uporabniki, ki so upravičeni do širših standardov zaščite, lahko uveljavljajo katero koli od spodaj opisanih pravic. V vseh drugih primerih se lahko uporabniki pri lastniku pozanimajo, katere pravice veljajo zanje.

Uporabniki imajo zlasti pravico do naslednjega:

 • kadar koli umakniti svoje soglasje. Uporabniki imajo pravico preklicati privolitev, če so predhodno dali soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
 • ugovarjati obdelavi svojih podatkov. Uporabniki imajo pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če se obdelava izvaja na pravni podlagi, ki ni privolitev. Več podrobnosti je na voljo v posebnem oddelku spodaj.
 • Dostop do njihovih podatkov. Uporabniki imajo pravico izvedeti, ali lastnik obdeluje podatke, pridobiti razkritje v zvezi z določenimi vidiki obdelave in pridobiti kopijo podatkov, ki se obdelujejo.
 • Preverite in poskrbite za odpravo pomanjkljivosti. Uporabniki imajo pravico preveriti točnost svojih podatkov in zahtevati njihovo posodobitev ali popravek.
 • omejiti obdelavo svojih podatkov. Uporabniki imajo pod določenimi pogoji pravico omejiti obdelavo svojih podatkov. V tem primeru lastnik njihovih podatkov ne bo obdeloval za noben drug namen, razen za njihovo shranjevanje.
 • izbrisati ali drugače odstraniti svoje osebne podatke. Uporabniki imajo pod določenimi pogoji pravico, da od lastnika zahtevajo izbris svojih podatkov.
 • prejmete svoje podatke in jih prenesete drugemu upravljavcu. Uporabniki imajo pravico, da svoje podatke prejmejo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter, če je to tehnično izvedljivo, da jih brez ovir posredujejo drugemu upravljavcu. Ta določba se uporablja, če se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in če obdelava temelji na soglasju uporabnika, na pogodbi, katere del je uporabnik, ali na predpogodbenih obveznostih.
 • Vložite pritožbo. Uporabniki imajo pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

Podrobnosti o pravici do ugovora obdelavi

Če se osebni podatki obdelujejo zaradi javnega interesa, pri izvajanju uradnih pooblastil, ki jih ima lastnik, ali za namene zakonitih interesov, za katere si lastnik prizadeva, lahko uporabniki ugovarjajo taki obdelavi, tako da navedejo razlog, povezan z njihovim posebnim položajem, ki upravičuje ugovor.

Uporabniki morajo vedeti, da lahko v primeru obdelave njihovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja kadar koli ugovarjajo tej obdelavi, ne da bi navedli kakršno koli utemeljitev. Če želijo izvedeti, ali lastnik obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, si lahko ogledajo ustrezne dele tega dokumenta.

Kako uveljavljati te pravice

Vse zahteve za uveljavljanje pravic uporabnika lahko naslovite na lastnika prek kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu. Te zahteve se lahko uveljavljajo brezplačno, lastnik pa jih bo obravnaval čim prej in vedno v enem mesecu.

Uporaba širših standardov zaščite

Čeprav večina določb tega dokumenta velja za vse uporabnike, se nekatere določbe izrecno uporabljajo le, če za obdelavo osebnih podatkov veljajo širši standardi varstva.

Takšni širši standardi varstva se uporabljajo, kadar obdelava:

 • izvaja lastnik s sedežem v EU;
 • zadeva osebne podatke uporabnikov, ki so v EU, in je povezana s ponudbo plačljivega ali neplačljivega blaga ali storitev tem uporabnikom;
 • zadeva osebne podatke uporabnikov, ki so v EU, in lastniku omogoča spremljanje vedenja teh uporabnikov v EU.

Dodatne informacije o zbiranju in obdelavi podatkov

Pravni ukrepi

Lastnik lahko osebne podatke uporabnika uporabi v pravne namene na sodišču ali v fazah, ki vodijo do morebitnih pravnih postopkov, ki izhajajo iz nepravilne uporabe te aplikacije ali povezanih storitev.
Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da bo moral lastnik na zahtevo javnih organov razkriti osebne podatke.

Dodatne informacije o osebnih podatkih uporabnika

Poleg informacij, ki jih vsebuje ta pravilnik o zasebnosti, lahko ta aplikacija uporabniku na zahtevo zagotovi dodatne in kontekstualne informacije v zvezi z določenimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

Za namene delovanja in vzdrževanja lahko ta aplikacija in storitve tretjih oseb zbirajo datoteke, ki beležijo interakcijo s to aplikacijo (sistemski dnevniki), in v ta namen uporabljajo druge osebne podatke (na primer naslov IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Več podrobnosti o zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov lahko kadar koli zahtevate od lastnika. Oglejte si kontaktne podatke na začetku tega dokumenta.

Kako se obravnavajo zahteve “Ne sledi”

Ta aplikacija ne podpira zahtevkov “Ne sledi”.
Če želite ugotoviti, ali katera od storitev tretjih oseb, ki jih uporablja, spoštuje zahteve “Ne sledi”, preberite njihove politike zasebnosti.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta pravilnik o zasebnosti tako, da o tem obvesti svoje uporabnike na tej strani in po možnosti v tej aplikaciji in/ali – če je to tehnično in pravno izvedljivo – pošlje obvestilo uporabnikom prek vseh kontaktnih podatkov, ki so na voljo lastniku. Priporočljivo je, da to stran pogosto preverjate in pri tem upoštevate datum zadnje spremembe, ki je naveden na dnu.

Če spremembe vplivajo na dejavnosti obdelave, ki se izvajajo na podlagi soglasja uporabnika, bo lastnik od uporabnika po potrebi pridobil novo soglasje.

Skip to content

Na tem spletnem mestu uporabljamo orodja prve ali tretje osebe, ki v vaši napravi shranjujejo majhne datoteke, imenovane piškoti.
Aktivni so samo tehnični piškotki, ki se uporabljajo za pravilno delovanje spletnega mesta.