Projekt

Icon with a light bulb and gears. It represents the ideas and steps needed to accomplish a project.

Uvod

Prednostni cilj projekta, ki ga financira program Erasmus + je uvajanje inovativnih metodologij in orodij za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih z aktivnim sodelovanjem in vključevanjem vseh, ki se iz različnih vidikov ukvarjajo s turizmom, zlasti dostopnim turizmom.

Projekt je namenjen posameznikom in organizacijam, ki delujejo v različnih sektorjih – poklicno izobraževanje in usposabljanje, trg dela, raziskave in razvoj – in zagotavlja izvajanje posebnih orodij za učenje, preizkušanje inovativnih tehnologij v podjetjih ter orodja za spodbujanje dialoga med različnimi akterji v tem sektorju, najsi gre za dijake in študente, ki usposabljajo, ali gospodarske subjekte.

Cilji

 • Zapolniti vrzel med dejanskim in želenim številom strokovnih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju dostopnega turizma, da bi zadostili povpraševanju po teh storitvah.
 • Nova znanja in kompetence predavateljev in slušateljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja o možnih strategijah za okrevanje turističnega sektorja po pandemiji, s poudarkom na dostopnem turizmu.
 • Razvoj in preizkušanje novih izobraževalnih pristopov in inovativnih digitalnih orodij za usposabljanje, denimo z vpeljavo iger v proces izobraževanja in usposabljanja.
 • Razvoj orodij za usposabljanje na način, da so čim bolj vključujoča in dostopna, ob upoštevanju potreb in pravic oseb s posebnimi potrebami, ki so vključeni v poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Rezultati

 1. Vzpostavitev spletne platforme – odprte učne skupnosti: za dialog in soočenje med izvajalci oziroma zagovorniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetji in strokovnjaki, ki bi z izmenjavo izkušenj, aktiviranjem forumov in organiziranjem namenskih spletnih seminarjev omogočila rast virtualne skupnosti ljudi in organizacij za spodbujanje in razvoj koncepta dostopnosti v turizmu, še posebej ob izzivih, ki jih je prinesel Covid 19.
 2. Oblikovanje povezovalnega MOOC: enomesečna dejavnost, kjer je vsem na voljo brezplačen tečaj o dostopnem turizmu. Tečaj je razdeljen na dva modula:
  • Odziv turističnega sektorja na pandemijo s poudarkom na dostopnem turizmu za oživitev turizma.
  • Razvoj dostopnega turizma kot enega glavnih vzvodov za vnovičen zagon turizma.
 3. Izdelava aplikacije, ki temelji na igri: spodbujanje osveščenosti mlajših generacij o ekonomskem pomenu dostopnega turizma ter spoznavanje priložnosti in izzivov dostopnega turizma preko spletne igre, vključno z metodami, kako komunicirati z osebo s posebnimi potrebami. S projektom bomo tudi povišali nivo znanja predavateljev za uporabo inovativnih digitalnih orodij v turističnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
 4. Izdelava chatbota za akterje v turističnem sektorju z namenom interakcije z uporabniki samo preko digitalnih naprav, za izboljšanje kakovosti informacij in komunikacije predvsem zaradi vključenosti in dostopnosti.

Partnerji

Logotip Panevezys Labour Market Training Centre

Center za usposabljanje Panevezys, koordinator projekta, zagotavlja programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja na formalni in neformalni ravni, prilagojene potrebam slušateljev in zahtevam trga dela.

Več o PANEVĖŽYS LMTC

Logotip Bluebook

Bluebook je MSP s posebnim strokovnim znanjem na področju družbenega komuniciranja in raziskav usposabljanja. Podjetje Bluebook ima v poslovnem svetu svojstven profil, saj se od nekdaj ukvarja s socialnimi vprašanji ter sodeluje z izobraževalnim in terciarnim sektorjem.

Več o BLUEBOOKU

Logotip ENAT

ENAT je neprofitno združenje organizacij, ki so med vodilnimi pri preučevanju, promociji in izvajanju dostopnega turizma v Evropi.

Več o ENATU

Logotip Eshob

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona je zasebna neprofitna fundacija, ki je bila ustanovljena leta 1985 kot odgovor na potrebe po kompetentnem kadru na različnih področjih gostinstva in hotelirstva.

Več o ESHOBU

Logotip HOTREC

HOTREC je mednarodno neprofitno združenje, registrirano v Belgiji, s sedežem v Bruslju in združuje hotele, restavracije, kavarne in podobne pravne subjekte v Evropi.

Več o HOTRECU

Logotip Incipit Consulting

Incipit Consulting, Cooperativa Sociale, je socialna zadruga, torej neprofitna organizacija, ki jo je ustanovila ekipa šestih strokovnjakov. Od sredine osemdesetih let delujejo na področju turističnih raziskav, svetovanja in usposabljanja.

Več o INCIPITU

Logotip Premiki

Premiki – Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma v Ljubljani. Premiki so bili ustanovljeni leta 2009, da bi pri izvajanju svoje dejavnosti pomagali osebam s posebnimi potrebami, zlasti osebam s težavami v duševnem zdravju skozi proces delovne rehabilitacije.

Več o PREMIKIH

Logotip Wattajob

Wattajob je zasebno podjetje, katerega poslanstvo je podpirati inovacije in digitalna orodja, ki bodo v visoki meri podpirala okolja, kot denimo šole, podjetja in javno upravo.

Več o WATTAJOB

Scroll to Top
Skip to content

On this website we use first or third-party tools that store small files cookie on your device.

Only technical cookies are active, which are used to allow the site to function correctly.