Projekt

Icon with a light bulb and gears. It represents the ideas and steps needed to accomplish a project.

Uvod

Prednostni cilj projekta, ki ga financira program Erasmus +, sektor VET, je oblikovanje in preskušanje inovativnih metodologij in orodij za usposabljanje in trg dela v okviru aktivnega in vključujočega sodelovanja, ki bo vključevalo vse, ki se z različnih vidikov ukvarjajo s turizmom in zlasti z dostopnim turizmom.

Projekt je namenjen posameznikom in organizacijam, ki delujejo v različnih sektorjih – poklicno izobraževanje in usposabljanje, trg dela, raziskave in razvoj – inzagotavlja izvajanje posebnih orodij za učenje, preizkušanje inovativnih tehnologij v podjetjih ter orodja za spodbujanje dialoga med različnimi akterji v tem sektorju, najsi gre za dijake in študente, ki usposabljajo, ali gospodarske subjekte.

Obdobje izvajanja projekta: od decembra 2021 do novembra 2023

Cilji

 • Zapolnitivrzel med dejanskim in želenim številom strokovnih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju dostopnega turizma, da bi zadostili povpraševanju po teh storitvah.
 • Nova znanja in kompetence predavateljev in slušateljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja o možnih strategijah za okrevanje turističnega sektorja po pandemiji, s poudarkom na dostopnem turizmu.
 • Razvoj in preizkušanje novih izobraževalnih pristopov in inovativnih digitalnih orodij za usposabljanje, denimo z vpeljavo iger v proces izobraževanja in usposabljanja.
 • Razvoj orodij za usposabljanje na način, da so čim bolj vključujoča in dostopna, ob upoštevanju potreb in pravic oseb s posebnimi potrebami, ki so vključeni v poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Metodologija projekta

Pri razvoju virov za usposabljanje za projekt Divetour je partnerstvo kot referenčno točko vzelo Bloomovo zakonitost, ki je niz šestih kategorij kognitivnih veščin, razvitih v dejavnosti usposabljanja.

Ne glede na to, da je bila ta klasifikacija ustvarjenja za klasično poučevanje v razredu, je njena uporaba še vedno zelo pomembna za e-učenje. Kognitivna načela na katerih klasifikacija temelji so uporabna za katero koli obliko učenja.

Po našem mnenju uporaba Bloomove taksonomije v spletnih virih projekta Divetour lahko pripomore k doseganju boljših rezultatov tako, da učencem olajša postopno doseganje učnih ciljev na temah dostopnosti in vključevanja.

Naslednja infografika vam daje sintetični pregled tega, kako so rezultati posameznega projekta (MOOC, spletna aplikacija, klepetalni robot) povezani z vsako stopnjo Bloomove taksonomije.

Bloomove taksonomije
Bloomove taksonomije

Rezultati

 1. 1. Vzpostavitev spletne platforme – odprte učne skupnosti: za dialog in soočenje med izvajalci oziroma zagovorniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetji in strokovnjaki, ki bi z izmenjavo izkušenj, aktiviranjem forumov in organiziranjem namenskih spletnih seminarjev omogočila rast virtualne skupnosti ljudi in organizacij za spodbujanje in razvoj koncepta dostopnosti v turizmu, še posebej ob izzivih, ki jih je prinesel Covid 19.
 2. Oblikovanje povezovalnega MOOC: enomesečni dogodek, v okviru katerega bo vsem na voljo brezplačen tečaj o dostopnem turizmu. Tečaj bo razdeljen na dva modula, ki bosta zajemala:
  • Odziv turističnega sektorja na pandemijo s poudarkom na dostopnem turizmu za oživitev turizma.
  • Razvoj dostopnega turizma kot enega glavnih vzvodov za vnovičen zagon turizma.
 3. Izdelava aplikacije, ki temelji na igri: spodbujanje ozaveščenosti mladih o etičnem in gospodarskem pomenu dostopnega turizma ter spoznavanje priložnosti in izzivov dostopnega turizma z igranjem, vključno s posebnimi strategijami oskrbe strank. Povečanje zmogljivosti turističnih učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja za uporabo inovativnih in kakovostnih digitalnih orodij.
 4. 4. Izdelava chatbota za akterje v turističnem sektorju z namenom interakcije z uporabniki samo preko digitalnih naprav, za izboljšanje kakovosti informacij in komunikacije predvsem zaradi vključenosti in dostopnosti.

Partnerji

Logotip Panevezio Mokymo Centras, koordinator projekta.

Center za usposabljanje za trg dela Panevezys, koordinator projekta, zagotavlja poklicno usposabljanje na formalni in neformalni ravni.

Več o PANEVĖŽYS PMC

Logotip Bluebook

Bluebook sodi med MSP s posebnim strokovnim znanjem na področju družbenega komuniciranja in raziskav usposabljanja. Podjetje Bluebook ima v poslovnem svetu svojstven profil, saj se od nekdaj ukvarja s socialnimi vprašanji ter sodeluje z izobraževalnim in terciarnim sektorjem.

Več o BLUEBOOKU

Logotip ENAT

ENAT je neprofitno združenje podjetij, organizacij in posameznikov, ki si prizadevajo za izvajanje dobrih praks dostopnega turizma v Evropi.

Več o ENATU

Logotip Eshob

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona je zasebna neprofitna fundacija, ki je bila ustanovljena leta 1985 kot odgovor na potrebe po kompetentnem kadru na različnih področjih gostinstva in hotelirstva.

Več o ESHOBU

Logotip HOTREC

HOTREC aisbl, registriran v Belgiji s sedežem v Bruslju, je neprofitna organizacija, evropsko združenje hotelov in restavracij, kavarn ipd, ne le iz EU, temveč tudi iz drugih evropskih držav.

Več o HOTRECU

Logotip Incipit Consulting

Incipit Consulting Soc Coop je socialna kooperativa, ki jo je ustanovila ekipa šestih strokovnjakov in že od sredine osemdesetih let deluje na področju turističnih raziskav, svetovanja in izpopolnjevanja turističnih delavcev.

Več o INCIPITU

Logotip Premiki

Premiki – Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma v Ljubljani. Premiki so bili ustanovljeni leta 2009, da bi pri izvajanju svoje dejavnosti pomagali osebam s posebnimi potrebami, zlasti osebam s težavami v duševnem zdravju skozi proces delovne rehabilitacije.

Več o PREMIKIH

Logotip Wattajob

Wattajob je zasebno podjetje, katerega poslanstvo je podpirati inovacije in nova digitalna okolja v šolah in podjetjih.

Več o WATTAJOB

Skip to content

Na tem spletnem mestu uporabljamo orodja prve ali tretje osebe, ki v vaši napravi shranjujejo majhne datoteke, imenovane piškoti.
Aktivni so samo tehnični piškotki, ki se uporabljajo za pravilno delovanje spletnega mesta.